faq

Co je to nedobrovolná dražba movitá (automobilu)?

Nedobrovolná dražba (například automobilu nebo jiného movitého nebo nemovitého předmětu) je efektivní prostředek k vymožení dluhu dlužníka.

Definice podle zákona:

Nedobrovolné dražby konané dle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění jsou významným prostředkem vymahatelnosti práva. Nedobrovolnou dražbou se rozumí veřejná dražba, která se provádí proti vůli vlastníka věci nebo jiného předmětu dražby uvedeného v ustanovení § 36 odst. 4 zákona o veřejných dražbách za účelem uspokojení pohledávky zástavního věřitele nebo jiného dražebního věřitele uvedeného v ustanovení § 36 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.

Převedeno do normální řeči, znamená nedobrovolná dražba zpeněžení majetku osob nebo firem, které dluží většinou peníze věřitelům. Dražba se koná na návrh jak fyzické tak právnické osoby. Dražba se může konat pouze, pokud je pohledávka za dlužníkem přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem, nebo vykonatelným exekutorským zápisem.

Zabavené dražené věci musí dražebník nechat ocenit znaleckým posudkem. Dražbu, průběh i popis dražené věci vždy popisuje dražební vyhláška. Pokud v dražební vyhlášce nenaleznete potřebné informace, které vás zajímají, neváhejte se obrátit na dražebníka, tedy většinou soudního exekutora. Dražebník je povinen vám poskytnout veškeré relevantní informace.

Před každou dražbou je vám umožněné, si dražený automobil prohlédnout. Tato informace o prohlídce je napsaná v dražební vyhlášce.

Jaká je vyvolávací cena?

Vyvolávací ceny u dražených automobilů, většinou začínají na 1/3 ceny z ceny odhadní. Nicméně si vždy tyto ceny kontrolujte a sledujte reálné ceny na trhu automobilů. Pro zjištění reálné ceny vozidla si otevřete jakýkoliv inzertní server s automobily, zadejte stejné parametry, jako má dražené vozidlo a první tři nalezené vozy, srovnané podle ceny, zprůměrujte a tak zjistíte reálnou hodnotu draženého vozidla.

Tímto samozřejmě neříkáme, že odhadní ceny jsou špatné, ba naopak, odhady jsou vždy přesné, ale může se stát, že doba kdy byla cena odhadována, je třeba rok od dražby automobilu. Tímto dojde ke zkreslení ceny, proto si odhadní cenu vždy prověřujte.

Je dražba automobilu bezpečná?

Spoustu lidí a firem, kteří se začnou zabývat myšlenkou nákupu ojetého automobilu v nedobrovolné dražbě, se dříve nebo později začne zabývat otázkou, zda je nákup v dražbě bezpečný.

Nedobrovolná dražba je nejbezpečnější způsob, jak koupit automobil

Nedobrovolná dražba automobilu je jistě nejbezpečnější možnost jak koupit ojetý automobil. Celá dražba se totiž řídí a probíhá přesně podle zákona. Paragraf §329 odst. 7 OSŘ říká, že přechodem vozu vlastnictví v dražbě na vydražitele, tedy vás, zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené věci.

Jednoduše řečeno tento paragraf říká, že pokud koupíte ojetý automobil v nedobrovolné dražbě, nikdo jiný už auto nemůže nárokovat. Pokud je automobil například vedený jako zástava u více věřitelů (dlužníka poskytl automobil jako zástavu na půjčku více firmám), nemůže si jakákoliv firma tento automobil již nárokovat a o svou zástavu přijde.

Doklad, který vás potvrzuje, jako jediného vlastníka automobilu, je potvrzení o nejvyšším příklepu, tedy doklad o nabití předmětné movité věci (automobilu) v nedobrovolné dražbě.

Další velmi rozšířený mýtus je ten, že zapojit se do nedobrovolné dražby se může pouze právnické osoba, tady firma. To není v žádném případě pravda, do dražby se může zapojit kdokoliv, kdo se prokáže platným dokladem totožnosti. U dražeb automobilů navíc nemusíte skoro nikdy skládat dražební jistotu jako třeba u dražeb nemovitostí.

Lidé, kteří se dražby nikdy nezúčastnili, se také bojí, že jim bude na nedobrovolné dražbě někdo vyhrožovat nebo je jinak zastrašovat aby se dražby neúčastnili. To opět není pravda, my jsme se zúčastnili mnoha nedobrovolných dražeb automobilů a i nadále se jich účastníme, a toto chování jsme nikdy u nikoho nezaznamenali.

Pokud tedy chcete nakoupit automobil v exekuční dražbě, ničeho se nebojte a určitě si tuhle problematiku nastudujte, na několik dražeb vyrazte na nečisto a pak se dražby auta zúčastněte naostro. Sami budete překvapení jak je to jednoduché.

Jak se připravit na dražbu automobilu?

O nedobrovolných dražbách automobilů mnozí z nás již slyšeli, ale mnozí z nás o dražbách nikdy neslyšeli. Dnes si tedy ukážeme a popíšeme si jak se na nedobrovolnou dražbu automobilu připravit. Ukážeme si i několik nestandardních situací, které mohou nastat, včetně jich řešení.

Pojďme tedy na to. Budeme předpokládat, že již víte, že existují nedobrovolné dražby automobilů, pořádané různými institucemi. Může to být libovolný exekutorský úřad nebo třeba insolvenční správce dlužníka.

Výběr automobilů: tento krok je velmi důležitý a v podstatě se takto začíná. V české republice existuje jeden velký specializovaný server, který vyhledává a zobrazuje dražby automobilů, včetně dražebních vyhlášek a vyvolávacích a odhadních cen a popisu automobilu. Ne tomto serveru si tedy vyberete několik automobilů, které se vám líbí, nebo s kterými byste chtěli obchodovat. Je potřeba si důkladně nastudovat jak samotné automobily, tak dražební vyhlášky. Mnohdy se tam schovávají různé záludnosti. Dražební vyhláška například ukrývá informaci, že soudní exekutor nařizuje povinnému (dlužníkovi) aby na den dražby automobil přistavil na dvůr soudního exekutora, včetně všech dokladů a klíčků. V takovémto případě je na každém z vás, zda na takovouto dražbu pojede. Může se stát, že dlužník automobil nepřistaví, nebo prostě bude dělat různé obstrukce.

Pokud si, ale vyberete několik automobilů, měli byste se na dražbu jet nejprve podívat na nečisto a vůbec nedražit. Takto se seznámíte s průběhem dražby a příště, když už budete dražit naostro, tak se budete cítit sebevědomě. Doporučujeme vám přečíst si Průvodce dražbami, který vám poradí v nestandardních situacích. (vydražené auto bez velkého technického průkazu, jak prověřit automobil zda není evidovaný u jiného subjektu jako zástava, jak přihlásit automobil z dražby atd.) Dále díky tomuto průvodci získáte i mnoho bonusů: dopis sepsaný advokátem, pro případné věřitel, vyhledávač na všech úředních deskách českých obcí, seznamy insolvenčních správců, kteří nabízí levné automobily k prodeji, přímé odkazy na exekutorské dražby automobilů a mnoho dalších užitečných věcí, aplikací, rad, návodů a postupů.

Na dražbu jeďte vždy připravení, nepodceňujte to.