Jak probíhá kamenná dražba?

Kamenná dražba musí probíhat podle zákona a podle dražební vyhlášky. Nicméně každý licitátor nebo člověk pověřený řízením dražby je jiný a proto může být i průběh dražby jiný.

My jsme se na kamenných dražbách setkali opravdu s různými systémy i exekutory. Jeden z licitátorů dokonce přijel na dražbu na Harley a udělal z celé dražby zábavu a téměř divadelní představení (stalo se v Praze). Ale to je jen tak pro odlehčení, že i na dražbě vás může jinak celkem nepříjemný správce, pobavit.

Na dražbě se můžete setkat s několika systémy. Na většině dražeb se budete muset zaregistrovat pomocí platného dokladu totožnosti, nejlépe občanské průkazu nebo pasu.

Registrace je převážně zdarma a ani vstup na dražbu nebývá zpoplatněn. Pokud tomu tak ale je, dozvíte se o tom z dražební vyhlášky.

Na všech dražbách dostanete k dispozici dražební číslo, právě u registrace. Toto dražební číslo opět vrátíte po skončení dražby.

Na začátku dražby většinou exekutor nebo pověřený pracovník přečte dražební vyhlášku, práva a povinnosti dražitelů a zahájí dražbu.

Pokud například dražíte automobil za 50.000Kč, tak první podání bude právě oněch 50.000Kč, které se bude postupně zvyšovat – bude se přihazovat o předem stanovenou částku. Tuto částku se dozvíte v dražební vyhlášce a samozřejmě ještě před začátkem dražby.

Minimální částka je proto, že můžete přihazovat i vyšší částky. To už je součástí vaši dražební strategie.

Dále se před začátkem dražby dozvíte, zda se smí dorovnávat nebo jen předchozí příhozy navyšovat.

To znamená, že u některých dražeb můžete dorovnávat předchozí příhoz. Může se tak stát, a děje se to velmi často, že dražený automobil vydraží například tři dražitele.

První dražitel přihodí na 60.000 Kč a vy ještě s někým dalším prostě jen řeknete „dorovnávám na 60.000 Kč“.

Tito se pak musí mezi sebou dohodnout, zde přenechají draženou věc jen jednomu z nich. Pokud se nedohodnou, přistoupí dražitel k losování a na základě losu vybere jen jednoho vydražitele.

Pokud je vydražitel jen jeden, tedy už nikdo nezvyšuje podání, dražitel ukončuje dražbu například takto: 60.000 korun pro číslo tři poprvé, podruhé a po třetí. Vydraženo dražitelem číslo tři za 60.000 Kč

Většinou se losuje pomocí hracích kostek, komu padne větší číslo, stane se vydražitelem a exekutor je povinen udělit vítězi nejvyšší příklep a na tento příklep vystavit doklad, respektive „Potvrzení o nabytí vlastnického práva“.

Vstupte do klubu Extrh.cz

Úroveň Cena
Přístup na 6 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 590 Kč dočasná akční cena : -75%. 2.400 Kč
Členství vyprší po 6 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 12 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup!
Nejoblíbenější
990 Kč dočasná akční cena : -80%. 4.800 Kč.
Členství vyprší po 12 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 3 měsíce ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 500 Kč.
Členství vyprší po 3 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 1 měsíc ke všem sekcím Extrhu 400 Kč.
Členství vyprší po 1 měsíci.
Podrobnosti

Naši členové s platným předplatným mají k dispozici nejen přístup ke všem sekcím a nabídkám na Extrh.cz, ale mají i k dispozici profesionální poradenství a technickou podporu po celou dobu členství na Extrhu. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s libovolným dotazem nebo žádosti o řešení ohledně dražby nebo výběrového řízení.

Zapojte se do dražeb a výběrových řízení již dnes. Je to jednoduché a velmi lukrativní. Poskytneme vám plnou technickou podporu, kdykoli si s něčím nebudete vědět rady.

Reklama

Návod ZDARMA

  • Jak na dražbách vydělat?
  • Za kolik se vydražilo?
  • Jak dražby probíhají?