Seznam zkratek pro označení soudů

Seznam zkratek pro označení soudů

 1. MSPH Městský soud v Praze
 2. KSPH Krajský soud v Praze
 3. KSCB Krajský soud v Českých Budějovicích
 4. KSTB Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře
 5. KSPL Krajský soud v Plzni
 6. KSKV Krajský soud v Plzni – pobočka v Karlových Varech
 7. KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem
 8. KSLB Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
 9. KSHK Krajský soud v Hradci Králové
 10. KSPA Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích
 11. KSBR Krajský soud v Brně
 12. KSJI Krajský soud v Brně – pobočka v Jihlavě
 13. KSZL Krajský soud v Brně – pobočka ve Zlíně
 14. KSOS Krajský soud v Ostravě
 15. KSOL Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci
 16. VSPH Vrchní soud v Praze
 17. VSOL Vrchní soud v Olomouci
 18. NSCR Nejvyšší soud České republiky

V praxi jsou obvykle vyznačována diakritická znaménka, např. NSČR.

Reklama