70.000Kč – VW Touareg v dražbě s uvedenou vyvolávací cenou. Otázky?

bezbecnost

Výhody v dražbě

Odhadní cena tohoto zabaveného automobilu byla určena soudním exekutorem na 210.000Kč a bude prodán v nedobrovolné dražbě. Mnoho lidí se ptá, co je to nedobrovolná dražba automobilu a zde je vůbec takovýto nákup auta bezpečný. Ano exekuční dražba je po právní stránce nejbezpečnější nákup ojetého automobilu, jaký v ČR existuje. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Výhody oproti autobazarům:

Automobil je dlužníkům zabavený pro nesplácení auta nebo jiného dluhu. V případě novějších automobilů v dražbě se jedná o první nebo druhé majitele. U zabaveného automobilu je tak jen minimální riziko, že bude mít stočený tachometr nebo bude mít upravený rok výroby. Což se u prodeje aut v autobazarech říct nedá. Podle sdružení SOVA i jiných autorit v oboru, má stočený tacheometr každé druhé auto prodávané v českých autobazarech.  

Další nespornou a největší výhodou při exekuční dražbě je výhoda zákona na vaší straně. Konkrétně jde o §329 odst. 7 OSŘ, který říká, že přechodem vozu do vlastnictví v exekuční dražbě na vydražitele, tedy vás, zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na draženém automobilu. Převedeno do běžné řeči to znamená, že automobil vám již nemůže nikdy nikdo zabavit nebo vzít. Což u nákupu ojetého auta v autobazarech opět říct nelze. Prodej automobilů postižených exekučním příkazem je opět běžná praxe českých autobazarů i nepoctivých lidí, kteří se snaží automobil prodat ještě před samotným zabavením soudním exekutorem.

Lidé dále argumentují, že si dražený automobil nemohou prohlédnout. To ale není až tak pravda. Každý pracovník exekučního úřadu vám umožní řádnou prohlídku automobilu. Klidně si může vzít k ruce svého mechanika, který vám dražený automobil důkladně proklepne. Je pravda, že vám automobil neprověří na zvedáku, ale to v autobazaru také nejde. Informace o dražbě auta zde

Reklama