Otázky a odpovědi

[fblike]otazky_drazbyZde pro Vás máme připraveny odpovědi na nejčastější otázky. Prohlédněte si prosím i Menu vpravo, kde naleznete další odkazy a informace.

Nicméně chápeme, že můžete mít velmi specifické a konkrétní dotazy, na které zde není místo, proto své otázky můžete pokládat i zde. Ptejte se na cokoliv, co vás zajímá ohledně dražeb, výběrových řízení, nebo výhodných prodejů státu.

Co je to nedobrovolná dražba automobilu?

Nedobrovolná dražba (například automobilu nebo jiného movitého nebo nemovitého předmětu) je efektivní prostředek k vymožení dluhu dlužníka.

Definice podle zákona:

Nedobrovolné dražby konané dle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění jsou významným prostředkem vymahatelnosti práva. Nedobrovolnou dražbou se rozumí veřejná dražba, která se provádí proti vůli vlastníka věci nebo jiného předmětu dražby uvedeného v ustanovení § 36 odst. 4 zákona o veřejných dražbách za účelem uspokojení pohledávky zástavního věřitele nebo jiného dražebního věřitele uvedeného v ustanovení § 36 odst. 3 zákona o veřejných dražbách.

Převedeno do normální řeči, znamená nedobrovolná dražba zpeněžení majetku osob nebo firem, které dluží většinou peníze věřitelům. Dražba se koná na návrh jak fyzické, tak právnické osoby. Dražba se může konat pouze, pokud je pohledávka za dlužníkem přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem nebo vykonatelným notářským zápisem, nebo vykonatelným exekutorským zápisem.

Zabavené dražené věci musí dražebník nechat ocenit znaleckým posudkem. Dražbu, průběh i popis dražené věci vždy popisuje dražební vyhláška. Pokud v dražební vyhlášce nenaleznete potřebné informace, které vás zajímají, neváhejte se obrátit na dražebníka, tedy většinou soudního exekutora. Dražebník je povinen vám poskytnout veškeré relevantní informace.

Před každou dražbou je vám umožněno si dražený automobil prohlédnout. Tato informace o prohlídce je napsaná v dražební vyhlášce.

Jaká je vyvolávací cena?

Vyvolávací ceny u dražených automobilů většinou začínají na 1/3 ceny z ceny odhadní. Nicméně si vždy tyto ceny kontrolujte a sledujte reálné ceny na trhu automobilů. Pro zjištění reálné ceny vozidla si otevřete jakýkoliv inzertní server s automobily. Zde zadejte stejné parametry, jako má dražené vozidlo. Zprůměrujte ceny prvních tří nalezených vozidel, čímž zjistíte reálnou hodnotu draženého vozidla.

Tímto samozřejmě netvrdíme, že odhadní ceny jsou špatné. Ba naopak, jsou velmi přesné. Může se však stát, že odhad byl vytvořen třeba rok od dražby. Za tu dobu se mohla cena mírně změnit. Proto je dobré si cenu vždy ověřit.

Je dražba automobilu bez-pečná?

Ano. Nedobrovolná dražba je NEJBEZPEČNĚJŠÍ způsob, jak koupit automobil.

Spoustu lidí a firem, kteří se začnou zabývat myšlenkou nákupu ojetého automobilu v nedobrovolné dražbě, se dříve nebo později začne zabývat otázkou, zda je nákup v dražbě bezpečný.

Nedobrovolná dražba automobilu je jistě nejbezpečnější možnost jak koupit ojetý automobil. Celá dražba se totiž řídí a probíhá přesně podle zákona. Paragraf §329 odst. 7 OSŘ říká, že přechodem vozu, vlastnictví v dražbě na vydražitele, tedy vás, zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené věci.

Jednoduše řečeno tento paragraf říká, že pokud koupíte ojetý automobil v nedobrovolné dražbě, nikdo jiný už auto nemůže nárokovat. Pokud je automobil například vedený jako zástava u více věřitelů (dlužník poskytl automobil jako zástavu na půjčku více firmám), nemůže si jakákoliv firma tento automobil již nárokovat a o svou zástavu přijde.

Doklad, který vás potvrzuje jako jediného vlastníka automobilu, je potvrzení o nejvyšším příklepu, tedy doklad o nabití předmětné movité věci (automobilu) v nedobrovolné dražbě.

Další velmi rozšířený mýtus je ten, že zapojit se do nedobrovolné dražby se může pouze právnické osoba, tedy firma. To není v žádném případě pravda, do dražby se může zapojit kdokoliv, kdo se prokáže platným dokladem totožnosti. U dražeb automobilů navíc nemusíte skoro nikdy skládat dražební jistotu, jako třeba u dražeb nemovitostí.

Lidé, kteří se dražby nikdy nezúčastnili, se také bojí, že jim bude na nedobrovolné dražbě někdo vyhrožovat nebo je jinak zastrašovat, aby se dražby neúčastnili. To opět není pravda, my jsme se zúčastnili mnoha nedobrovolných dražeb automobilů a i nadále se jich účastníme, a toto chování jsme nikdy u nikoho nezaznamenali.

Pokud tedy chcete nakoupit automobil v exekuční dražbě, ničeho se nebojte a určitě si tuhle problematiku nastudujte, na několik dražeb vyrazte nanečisto. Teprve pak se dražby aut zúčastněte naostro. Sami budete překvapení, jak je to jednoduché.

Jak se připravit na dražbu automobilu?

O nedobrovolných dražbách automobilů mnozí z nás již slyšeli, ale mnozí z nás o dražbách nikdy neslyšeli. Dnes si tedy ukážeme a popíšeme si, jak se na nedobrovolnou dražbu automobilu připravit. Ukážeme si i několik nestandardních situací, které mohou nastat, včetně jejich řešení.

Pojďme tedy na to. Budeme předpokládat, že již víte, že existují nedobrovolné dražby automobilů, pořádané různými institucemi. Může to být libovolný exekutorský úřad nebo třeba insolvenční správce dlužníka.

Výběr automobilů: tento krok je velmi důležitý a v podstatě se takto začíná. V České republice existuje jeden velký specializovaný server, který vyhledává a zobrazuje dražby automobilů, včetně dražebních vyhlášek a vyvolávacích a odhadních cen a popisu automobilu. Na tomto serveru si tedy vyberete několik automobilů, které se vám líbí, nebo s kterými byste chtěli obchodovat. Je potřeba si důkladně nastudovat jak samotné automobily, tak dražební vyhlášky. Mnohdy se tam schovávají různé záludnosti. Dražební vyhláška například ukrývá informaci, že soudní exekutor nařizuje povinnému (dlužníkovi), aby na den dražby automobil přistavil na dvůr soudního exekutora, včetně všech dokladů a klíčků. V takovémto případě je na každém z vás, zda na takovouto dražbu pojede. Může se stát, že dlužník automobil nepřistaví, nebo prostě bude dělat různé obstrukce.

Pokud si ale vyberete několik automobilů, měli byste se na dražbu jet nejprve podívat nanečisto a vůbec nedražit. Takto se seznámíte s průběhem dražby a příště, když už budete dražit naostro, tak se budete cítit sebevědomě. Doporučujeme vám přečíst si Průvodce dražbami, který vám poradí v nestandardních situacích (např. vydražené auto bez velkého technického průkazu, jak prověřit automobil zda není evidovaný u jiného subjektu jako zástava, jak přihlásit automobil z dražby atd.) Dále díky tomuto průvodci získáte i mnoho bonusů: dopis sepsaný advokátem pro případné věřitele, vyhledávač na všech úředních deskách českých obcí, seznamy insolvenčních správců, kteří nabízí levné automobily k prodeji, přímé odkazy na exekutorské dražby automobilů a mnoho dalších užitečných věcí, aplikací, rad, návodů a postupů.

Na dražbu jeďte vždy připravení, nepodceňujte to.

Vydražil jsem automobil bez dokladů, co mám dělat?

Tato nepříjemná záležitost se stává poměrně často. Dochází k tomu, protože soudní exekutor zabaví povinnému automobil například v práci, nebo na místě, kde povinný nemá možnost k vozidlu předat soudnímu exekutorovi veškeré doklady a klíče …

Otázka: Dobrý den, vydražil jsem v nedobrovolné dražbě automobil, ale exekutor mi nedal k autu žádné doklady. Jak mám postupovat a jak mám automobil přihlásit? Děkuji za odpověď

Extrh.cz – Dobrý den, tato nepříjemná záležitost se stává poměrně často. Dochází k tomu, protože soudní exekutor zabaví povinnému automobil například v práci, nebo na místě kde povinný nemá možnost k vozidlu předat soudnímu exekutorovi veškeré doklady a klíče.

Exekutor prostě navštíví dlužníka u něj v práci a na základě soudního nařízení a rozhodnutí o nedobrovolné dražbě, zabaví dotyčnému jeho automobil. Tento automobil poté umístí exekutor do nedobrovolné dražby, ale dlužník již s exekutorem přestane komunikovat a nepředá tak všechny doklady k draženému autu.

Pokud jste tedy vydražil automobil bez jakýchkoliv dokladů, budete muset udělat několik důležitých kroků.

Po skončení dražby auta se vždy ujistěte, že vám pracovník exekutorského úřadu nebo dražebník, předal doklad o nejvyšším příklepu, což je „Potvrzení o nabytí vlastnické práva k vydražené movité věci“. Dále vám exekutor musí předat Předávací protokol k vydraženému automobilu a Příjmový pokladní doklad na vydraženou částku.

Tyto doklady vám zaručí, že jste jediným majitelem draženého automobilu a dále pak, že se z automobilu odstranily veškeré právní závady, které auto mělo.

Pokud například měl dlužník více věřitelů, může se stát, že byl dražený automobil vedený jako zástava u více věřitelů. Výše uvedené doklady vám zaručí, že vámi vydražený automobil si již nemůže nárokovat žádná třetí strana.

Pokud tedy máte všechny tyto doklady a podklady v pořádku nachystané, postupujte prosím přesně podle tohoto detailního návodu. Tento návod vás provede světem nedobrovolných dražeb automobilů a ukáže vám, jak postupovat v nestandardních situacích, jako je právě vydražený automobil bez velkého i malého technického průkazu.

Proč je tento automobil v dražbě?

Nedobrovolné dražby automobilů probíhají z mnoha důvodů. Nejčastěji kvůli dluhům. Tyto dluhy vznikají jak díky půjčkám a úvěrům, tak díky dluhům, které vznikají lidem na různých poplatcích, odvodech nebo nezaplacených pokutách.

Dlouhodobě nezaplacené odvody na sociálním a zdravotním pojištění jsou také velmi častým důvodem exekuce a následné dražby automobilu. Exekuce majetku je v takovýchto případech velmi rychlá a exekutor většinou zabavuje dlužníkům automobily v práci nebo nečekaně doma.

Pokud dlužník, který například dluží peníze na zdravotním pojištění, s exekutorem spolupracuje, dodá exekutorovi všechny doklady a klíče od automobilu. Pokud se však dlužník rozhodne nespolupracovat, zabaví exekutor pouze automobil s jedním klíčem, tak jak auto stojí a leží. Jak postupovat, pokud vydražíte automobil bez jakýchkoliv dokladů, se dozvíte v praktickém průvodci dražbami.

Tyto přepadové exekuce zabraňují dlužníkům zabavená auta ničit nebo jinak skrytě poškozovat. Zabavený automobil je pak uskladněný ve skladu soudního exekutora nebo na smluvním místě, například ve smluvním autobazaru.

Na místě určeném dražební vyhláškou, si pak může zájemce o samotnou nedobrovolnou dražbu, automobil prohlédnout. V dražební vyhlášce jsou vždy i uvedené kontakty na exekutorský úřad nebo jiný subjekt, který dražbu provádí, a na těchto kontaktech vám budou sdělené vaše případné otázky k dražbě. Dražební vyhláška i určuje odhadní a vyvolávací cenu auta, popis draženého automobilu a také další informace, které se týkají samotné dražby automobilu.

Na některých serverech, které zveřejňují nedobrovolné dražby automobilu, se dozvíte, jak si prověřit dražený automobil ještě před samotnou dražbou. Prověření se týče různých zástav, které jsou na dotyčný automobil uvalené. Takovýchto zástav může mít automobil více, aniž by tyto pohledávky byly přihlášeny do exekučního řízení a následné nedobrovolné dražby.

Dražíme automobil na internetu, E-dražba

Elektronická dražba automobilu je stále více populární jak mezi koncovými dražiteli, tak mezi soudními exekutory. Tuto novinku do světa nedobrovolných dražeb aut zavedla novela exekučního řádu od 1. ledna 2013.

Elektronické dražby automobilů jsou mezi koncovými dražiteli populární hlavně proto, protože nemusejí nikam jezdit, stačí se registrovat a přihlásit na internetu. Dražit může tedy kdokoliv a to velmi pohodlně ze svého počítače.

Jedna z prvních elektronických dražeb byla dražba VW Passat Variant 2.0 TDI s odhadní cenou 221 000 korun a vyvolávací cenou 90 000 korun. Vyvolávací ceny začínají většinou podle dražební vyhlášky a exekučního řádu na jedné třetině ceny odhadní.

V dražební vyhlášce najdete vždy vše potřebné, včetně kontaktů na soudního exekutora, nebo jeho zaměstnance, kteří mají dražbu na starosti. Dozvíte se tam, kdy si dražený automobil můžete prohlédnout, jaký je technický stav vozu, výbava vozu a také například zda se automobil draží s veškerými doklady a klíčemi. Pokud tam nějakou informaci nenaleznete, můžete kontaktovat exekutorský úřad, buď emailem, nebo telefonicky.

Dále vždy doporučujeme, abyste si dražený automobil důkladně prověřili pomocí speciálních nástrojů, které vám zjistí, zde není dražený automobil evidován například ještě jako zástava u jiného věřitele (nejčastěji leasingové, splátkové a úvěrové společnosti). Tímto prověřením se vyhnete budoucím problémům například při prodeji automobilu do jakéhokoliv autobazaru.

Elektronické dražby automobilu jsou tedy všeobecně vnímány jako krok vpřed, a to pro obě strany. Jak pro dražebníky, tak pro dražitele. Oběma stranám se výrazně snižují režijní náklady.

E-dražby, jak se jim také někdy říká, jsou určitě krokem vpřed. Pokud se takové dražby chcete zúčastnit, můžete být klidně i na dovolené v jiném státě.

Může být automobil prodávaný v dražbě vedený u více věřitelů?

Může být automobil prodávaný v dražbě vedený u více věřitelů? Ano, může. Tohle se bohužel stává velmi často a vy tak můžete vydražit automobil, který je vedený jako zástava za půjčku u více věřitelů.

Lidově řečeno, dlužník si na své auto napůjčoval peníze, kde se dalo. Své půjčky nesplatil a vozidlo se tak dostalo do exekuční dražby. Většinou návrh na podání exekuce a následné poslání automobilu do nedobrovolné dražby vyvolá první věřitel, kterému nebyla splacená pohledávka.

Další věřitelé ale nemusí o probíhající exekuci vědět, a do dražby se vůbec nepřihlásí. A protože o dražbě neví, povedou vámi vydražené auto nadále jako svou zástavu za nějakou půjčku.

Soudní exekutor totiž není povinen vyhledávat a obesílat případné další věřitele dlužníka. Informaci o dražbě, exekučním řízení nebo insolvenci, vyvěsí pouze na úřední desce nebo na internetu.

Vůbec se této situace nebojte, protože na ni naštěstí pamatuje český zákon. Konkrétně je to zákon Občanského soudního řádu, §329 odst. 7 OSŘ, který říká, že pokud vydražím automobil v nedobrovolné dražbě, přechází vydražená věc, tedy v našem případě automobil, do vlastnictví vydražitele, tedy vás. Zanikají veškerá zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené věci. Automobil je prostě váš. Nicméně žádná společnost, která eviduje dražený automobil jako svou zástavu, a o dražbě neví, nemůže tak vydražený automobil ze své evidence vyřadit. Vám se tak může stát, že automobil budete chtít po čase prodat, ale to nebude možné, protože všechny autobazary si kupované auta lustrují a pokud a vašeho automobilu naleznou záznam u například leasingové společnosti, prostě auto od vás nekoupí.

Praktický průvodce nedobrovolnými dražbami automobilů, na tuto skutečnost pamatuje, a poradí vám jak a kde si dražené auto prolustrovat ještě před samotnou dražbou. Také budete mít k dispozici dopis sepsaný advokátem, který použijete pro společnosti, které evidují vaše auto ve své databázi zástav. Na základě tohoto dopisu, musí společnosti evidující automobil jako zástavu, automobil ze své databáze pohledávek a zástav vyřadit.

Platí se nějaké poplatky na dražbě automobilů?

Na nedobrovolných dražbách soudních exekutorů  (movitých věcí – automobilů)  se poplatky ani dražební jistoty většinou neplatí. Pokud se dražba koná jako kamenná, tedy ne elektronická, může být vstupné na dražbu například 30Kč. Nicméně vstupné bývá málokdy a je to vždy uvedené v dražební vyhlášce. Vždy to víte předem.

Pokud tedy vydražíte automobil, žádný poplatek již neplatíte. Cena je konečná. Soudní exekutor vám udělí potvrzení o nejvyšším příklepu, což vás učiní jediným právoplatným majitelem vozu.  Posledním příklepem exekutorského kladívka padají z vozu veškeré právní závady. Nedobrovolná dražba je tak nejbezpečnější způsob nákupu ojetého automobilu, co se týká právních věcí.

Jakým způsobem je řešena pro-hlídka nabízených vozidel

Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě jakým způsobem je řešena prohlídka nabízených vozidel a jiných věcí.

Také jestli je třeba před dražbou skládat nějakou částku a nebo jakým způsobem je prováděna úhrada vydražené částky. s poděkováním

Jakým způsobem je řešena prohlídka nabízených vozidel