Co je to nejnižší podání, dražební jistina a jak na elektronické dražby!

Co je to nejnižší podání, dražební jistina a jak na elektronické dražby!

Průběh soudní dražby má svá, zákonem stanovená specifika. Pokud se rozhodnete vstoupit do dražby, musíte se rozhodnout, zda chcete dražit jako fyzická osoba nebo jako právnické osoba.

Před začátkem dražby se jako účastník dražby důkladně seznamte s draženým předmětem, přečtěte si popis dražené věci, například popis automobilu, navštivte prohlídku automobilu a dále pokračujte podle níže uvedeného:

Po rozhodnutí zda budete dražit jako fyzická osoba, nebo zda jako právnická osoba, proběhne ověření Vaší totožnosti, a pokud je vyžadována dražební jistina, je potřeba ji složit.

 Základní kroky pokud chcete dražit například automobil v exekuční dražbě:

 • včasná registrace
 • ověření registračního formuláře (prokázání totožnosti uživatele)
 • přihlášení k dražbě
 • uhradit dražební jistotu (pokud je požadována, dle dražební vyhlášky)

Dále Vás čeká:

 • schválení – připuštění do dražby dražebníkem (soudním exekutorem)
 • průběh dražby
 • vrácení jistoty – pokud jste neúspěšným dražitelem
 • započtení jistiny – pokud jste úspěšným dražitelem
 • převzetí vydraženého automobilu a doplacení nejvyššího podání
 • převzetí všech potřebných dokumentů od exekutorského úřadu
 • za základě převzatých dokumentů, přehlášení vozidla na Vaši osobu

Dále si popíšeme jednotlivé, výše uvedené odborné termíny. Společně si ukážeme co tyto termíny znamenají a naučíme se v těchto termínech orientovat.

Co znamená „registrace k dražbě“?

Registrovat se můžete do dražby soudních exekutorů jako Fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Registrační formuláře vyplňujte pravdivě, pečlivě a včetně diakritiky. Údaje překontrolujte, slouží k jednoznačné a nezpochybnitelné identifikaci účastníka dražby.

Fyzická osoba (FO)
Jako FO se registruje i osoba samostatné výdělečně činná (OSVČ). OSVČ k úředně ověřenému registračnímu formuláři FO přikládá i úředně ověřený originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z živnostenského rejstříku.

Právnická osoba (PO)
Právnická osoba k úředně ověřenému registračnímu formuláři PO přikládá i úředně ověřený originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku. Tento výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení. Obce a města přikládají k registraci PO úředně ověřený výpis z CZECHPOINTu: Poskytnutí údajů – Veřejný výpis údajů z registru osob.

Co znamená, když jsou dražitelé vyzvání, aby činili svá podání?

Je to velmi jednoduché, zmámená to, že jsou účastnici dražby vyzvání, aby přihazovali v dražbě. U elektronické dražby vše zprostředkovává dražební elektronický systém a v předem známý čas vyzve systém účastníky dražby, aby začali přihazovat v dražbě. Pozor, dražitelé jsou svými podáními vázáni!

Co je to nejnižší podání?

Nejnižším podáním se rozumí taková nabídka dražitele, která představuje minimum, za které je předmět dražby možné vydražit.

U movitých věcí, tedy i automobilů je nejnižší podání určeno částkou ve výši 1/3 odhadní ceny. Příklad: pokud je vozidlo odhadnuto na 120.000 Kč bude vyvolávací cena 1/3 z této ceny, tedy 40.000 Kč.

Co je to dražební jistina?

S pojmem dražební jistina se můžete setkat ve více variantách. Všeobecně známé výrazy jsou uvedené níže:

 • dražební jistina
 • dražební jistota
 • kauce

Dražební jistota je částka, jejíž výši stanovuje soudní exekutor v dražební vyhlášce. Pokud je jistina vyžadována, je její složení podmínkou pro účast v dražbě. Jistina se tedy musí uhradit předem převodem na účet soudního exekutora nebo v hotovosti v pokladně soudního exekutora.

Dražební jistota je vyžadována jednak pro případ nezaplacení nejvyššího podání jako určitá pojistka, aby byly uhrazeny alespoň náklady spojené se zmařenou dražbou, a jednak jako prostředek, který zamezí tomu, aby se dražby účastnily osoby, které nemají o předmět dražby opravdový zájem.

Vstupte do našeho exkluzivního klubu a nakupujte majetek velmi výhodně – ušetříte desítky tisíc korun.

Počet fanoušků na Facebooku 127.000 +
Počet registrovaných členů Extrh.cz 100.000 +
Počet členů na Instagramu 4.000 +
Extrh.cz  je zde pro Vás již více než 8 roků +

Členem Extrh.cz klubu můžete být již od 2,70 Kč/den 😀 Nové automobily a další věci v dražbě přidáváme každý všední den, velmi často i o víkendu.

Druhy členství

Úroveň Cena
Přístup na 6 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 590 Kč dočasná akční cena : -75%. 2.400 Kč
Členství vyprší po 6 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 12 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup!
Nejoblíbenější
990 Kč dočasná akční cena : -80%. 4.800 Kč.
Členství vyprší po 12 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 3 měsíce ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 500 Kč dočasná akční cena : -42%. 1.200 Kč
Členství vyprší po 3 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 1 měsíc ke všem sekcím Extrhu 400 Kč. Základní cena
Členství vyprší po 1 měsíci.
Podrobnosti

Naši členové s platným předplatným mají k dispozici nejen přístup ke všem sekcím a nabídkám na Extrh.cz, ale mají i k dispozici profesionální poradenství a technickou podporu po celou dobu členství na Extrhu. Můžete se na nás kdykoliv obrátit s libovolným dotazem nebo žádosti o řešení ohledně dražby nebo výběrového řízení.

Zapojte se do dražeb a výběrových řízení již dnes. Je to jednoduché a velmi lukrativní. Poskytneme vám plnou technickou podporu, kdykoli si s něčím nebudete vědět rady.

Reklama