Jak se přihlašovat do elektronických dražeb? Zde jsou postupy a nápověda.

Zde naleznete návody a postupy k ověření totožnosti a postupy k registraci na elektronické portály, kde mohou soudní exekutoři a insolvenční správci pořádat elektronické dražby majetku. Pokud byste si nevěděli rady, kontaktujte nás prosím.

Postup a nápověda, web č. 14564564564548
Postup a nápověda, web č. 245557
Postup a nápověda, web č. 345648564
Postup a nápověda, web č. 4 64558