Jakým způsobem je řešena prohlídka nabízených vozidel, platí se nějaké dražební jistoty?

Otázka:
Dobrý den, zajímalo by mě jakým způsobem je řešena prohlídka nabízených vozidel a jiných věcí.

Také jestli je třeba před dražbou skládat nějakou částku a nebo jakým způsobem je prováděna úhrada vydražené částky. s poděkováním


Dobrý den,

soudní exekutor umožňuje vždy prohlídku automobilu, termíny prohlídky jsou uvedené v popisu dražby a v dražební vyhlášce.

Na nedobrovolných dražbách se dražební jistoty skládat nemusejí, pokud je odhadní cena movité dražené věci nižší než 45.000 Euro, což u movitých věcí bývá téměř vždy.
Někdy ovšem soudní exekutor dražební jistotu může vyžadovat (většinou u elektronických dražeb), v takovémto případě je opět vždy v dražební vyhlášce napsáno, jak a kam dražební jistotu složit. Dražební jistota se neúspěšným dražitelům ihned vrací zpět, výherci se započte k vydražené ceně.
Vydražená částka se hradí na místě dražby i hned po skončení dražby nebo pokud jde o dražbu elektronickou, posílá se na účet soudního exekutora do několika dnů od skončení dražby. Opět je tato informace uvedena v dražební vyhlášce, která je součástí popisu dražby.

Před každou dražbou tedy vždy víte:
Popis draženého automobilu
Kolik je vyvolávací cena
Zda je nutno uhradit nebo neuhradit dražební jistou a jak vysokou (jistota se vždy vrací nespěšným dražitelům)
Kdy a kde se dražba koná
Kde a kdy se koná prohlídka dražené věci

Reklama

Návod ZDARMA

  • Jak na dražbách vydělat?
  • Za kolik se vydražilo?
  • Jak dražby probíhají?