Nejčastější chyby při elektronických dražbách!

Pro účast v elektronické dražbě je potřeba splnit několik administrativních kroků. Nyní vám ukážeme nejčastější chyby, které nastávají, pokud chcete dražit elektronicky. Tyto chyby dělá velká část zájemců o elektronickou dražbu!

  1. Včasná registrace – alfa a omega celého procesu!

Elektronické dražba probíhá na internetovém portále. Každý portál má svůj vlastní interní postup registrace. Nicméně zákon vyžaduje registraci a s tím spojené ověření vaší totožnosti.

Postup registrace na dražbu je následující:

  • registrace na dražebním portále – detailní návod pro naše členy je zde www.extrh.cz/vip-sekce-pro-preplatitele-soubory-ke-ztazeni/
  • ověření totožnosti dražebníkem – návod opět naleznete v sekci pro naše členy
  • přihlášení na dražbu
  • složení dražební jistoty – jak a kam složit jistinu pro vás vždy uvádíme v detailu nabízeného majetku

Podmínkou přihlášení do dražby, je již schválená registrace a aktivace účtu v dražebním portálu.  K tomu je, ale nutné se registrovat a doručit ověřené dokumenty dražebníkovi. To může zabrat určitou dobu. Pokud tedy necháte vše na poslední chvíli, nemusíte dražbu stihnout a připravíte se tím o možnost koupit příslušný předmět zájmu.

  1. Složení jistiny

Pokud je vyžadována dražební jistina, je její včasné složení podmínkou účasti na dražbě. Mnozí zájemci o dražby tak nestihnou výhodnou dražbu, protože jednoduše nesloží včas dražební jistinu. Mnozí zájemci pak zkouší na poslední chvíli jistinu složit například v hotovosti, odeslat potvrzení o provedené platbě atd. Nicméně tyto pozdní kroky jsou neúčinné.

Dražební jistinu vždy skládejte včas podle instrukcí uvedených v popisu dražby, respektive v dražební vyhlášce. Jistina se vždy všem neúspěšným dražitelům vrací bez zbytečného odkladu.

  1. Neúčast na prohlídkách

Mnoho účastníků elektronických dražeb nenavštěvuje vyhlášené prohlídky vozidel. Na těchto prohlídkách si lze dražený majetek prohlédnout, odzkoušet, přizvat si svého odborného poradce a seznámit se tak se skutečným stavem draženého majetku, například vozidla.

Vždy navštěvujte prohlídky vozidel.

Důležité – čtěte! Nevíte si s něčím rady při dražbě nebo výběrovém řízení?

Naši členové s platným předplatným mají k dispozici nejen přístup ke všem sekcím a nabídkám na Extrh.cz, ale mají i k dispozici profesionální poradenství a technickou podporu po celou dobu členství na Extrhu.

Můžete se na nás kdykoliv obrátit s libovolným dotazem nebo žádosti o řešení ohledně dražby nebo výběrového řízení!

Registrace – vstup mezi členy!

Úroveň Cena
Přístup na 6 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 590 Kč dočasná akční cena : -75%. 2.400 Kč
Členství vyprší po 6 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 12 měsíců ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup!
Nejoblíbenější
990 Kč dočasná akční cena : -80%. 4.800 Kč.
Členství vyprší po 12 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 3 měsíce ke všem sekcím Extrhu. Získat okamžitý přístup! 500 Kč.
Členství vyprší po 3 měsících.
Podrobnosti
Přístup na 1 měsíc ke všem sekcím Extrhu 400 Kč.
Členství vyprší po 1 měsíci.
Podrobnosti
Reklama

Návod ZDARMA

  • Jak na dražbách vydělat?
  • Za kolik se vydražilo?
  • Jak dražby probíhají?