Co je to aukce a jak se liší od dražby?

Co je to aukce a jak se liší od dražby?

Aukce je označení způsobu prodeje majetkové podstaty dlužníka, nebo majetku obce, státu, kraje, soukromých subjektů atd.

Aukcí se vysoutěží nejvyšší nabídka ze strany zájemců o majetkové podstaty nebo o majetek státu. V podstatě se jedná o výběrové řízení formou aukce.

Zájemci se při aukci předhánějí v podávání cenových nabídek a nakonec je majetek prodán zájemci, jenž nabídl nejvyšší cenu.

Aukce se od dražby liší také ve způsobu změny vlastnictví. Pokud například kupujete majetek v aukci, po ukončení licitace je na základě dohody obou stran sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo rovnou kupní smlouva, na základě které dojde k převodu vlastnictví v katastru.

U dražby dojde k převodu vlastnictví okamžikem příklepu licitátora. Cenu je pak nutné uhradit během několika dnů.

Reklama
Označení nabídky:

Návod ZDARMA

  • Jak na dražbách vydělat?
  • Za kolik se vydražilo?
  • Jak dražby probíhají?